37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin konkursu graficznego DBI 2018

Monika Bis

Regulamin konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 6 lutego 2018r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

6 lutego 2018 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

 

Nasza szkoła od 9 lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp.

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz jednostronny, nadruk na plecak/worek sportowy, lub nadruk na podkładkę pod myszkę, odwołując się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu - tworząc grafikę, hasło czy też używając symboli.

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w CEZ.

II. Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;

- szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;

- zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;

-wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;

- kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się następujące projekty konkursowe w trzech kategoriach:

I kategoria

- Kalendarz jednostronny- wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP. Wymiar kalendarza A3 (290 x 420mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, zapisane jako .JPG lub .PDF

 

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich , oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2018. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako jpg. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

II kategoria

- Plecak/worek sportowy – grafika zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, GIMP.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA WOREK?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, do umieszczenia na worek sportowy wg wzoru powyżej. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako jpg. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa, z wyjątkiem logo i hasła kampanii DBI 2018.

Dane dotyczące projektu grafiki na worek sportowy:

  • kolor worka – czarny/granatowy,
  • umiejscowienie projektu – tylko przód/awers worka,
  • wielkość obszaru projektu – max. 200x250mm, orientacja pion lub poziom dowolna,
  • format pliku: .jpg - zapisany w skali 1:1.

III kategoria

- Podkładka pod mysz komputerową – grafika zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, GIMP.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA PODKŁADKĘ POD MYSZKĘ KOMPUTEROWĄ?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, do umieszczenia na podkładce wg wzoru powyżej. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako jpg. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa, z wyjątkiem logo i hasła kampanii DBI 2018.

Dane dotyczące projektu grafiki na podkładkę pod mysz komputerową:

  • kolor podkładki (od spodu czarna guma, wierzch wykończony na biało)
  • umiejscowienie projektu – tylko przód/wierzch podkładki,
  • wielkość obszaru projektu – max.180×220 mm, orientacja poziom
  • format pliku: .jpg - zapisany w skali 1:1

- Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko 1 projekt.

- Prace muszą być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.

- W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

- Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.

- Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2018 do pobrania na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

IV. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 23 lutego 2018r. Prace oddajemypani Monice Bis lub pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

V. Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 28 lutego 2018r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl. Najciekawsze prace zostaną wydrukowane i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2018. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 28 lutego 2018r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły http://cezstalowawola.pl..

VI. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy Monika Bis i Justyna Krawiec nauczyciele CEZ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...