37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin Konkursu DBI 2019 pt. "Działajmy Razem!"

Monika Bis

OGŁASZAMY Regulamin konkursu pt. Działajmy Razem! organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 5 lutego 2019r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

3

5 lutego 2019 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy Razem! Nasza szkoła od 10 lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu.

Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu graficznego Celem konkursu jest zwrócenie uwagi poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp.

 

 

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz jednostronny, przygotować nadruk na buton/przypinkę lub narysować autorski komiks , odwołując się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i szkół zawodowych w CEZ.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
 • zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się projekty konkursowe w następujących kategoriach:

I kategoria

 • Kalendarz jednostronny - wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP. Wymiar kalendarza A3 (290 x 420mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako .JPG lub .PDF

fotkanr1

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci, wg wzoru powyżej. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich , oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2019. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako .jpg lub .pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

II kategoria

 • Button/przypinka okrągła czyli grafika zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MS Publisher, GIMP. Wymiar nadruku - koło o średnicy 56 mm. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako .JPG lub .PDF

fotkanr2

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA BUTTON?

Należy zaprojektować grafikę, symbole lub tekst do umieszczenia na okrągłej przypince wg wzoru powyżej. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa. Dopuszcza się jedynie możliwość wykorzystania na projekcie gotowego logo lub hasła kampanii DBI 2019. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako .jpg lub .pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Dane dotyczące projektu na buton/przypinkę: • wielkości obszaru projektu – max. koło o średnicy 56 mm • format pliku: .jpg, lub .pdf - zapisane w skali 1:1

III kategoria

 • Komiks tematyczny – czyli historyjka w obrazkach – projekt wykonany RĘCZNIE lub w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MS Publisher, GIMP.

  Wymiar plakatu-komiksowego A3. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako .JPG lub .PDF

  fotkanr3

  JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KOMIKSU?

  Należy przygotować historię przedstawioną w obrazkach, poświęconą tegorocznemu hasłu DZIAŁAJMY RAZEM! Całość kompozycji uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci, wg wzoru powyżej. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich , oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2019. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako .jpg lub .pdf. Pracę ręczne Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

  • Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko 1 projekt.
  • Prace muszą być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
  • W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
  • Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
  • Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem.  Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2019 do pobrania na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

  IV. Miejsce i termin składania prac:

  Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 5 lutego 2019r. Prace oddajemy Pani Monice Bis lub Pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

  V. Kryteria oceny prac:

  Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 28 lutego 2019r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl. Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2019. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 8 marca 2019r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

  VI. Postanowienia końcowe:

  Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i ich prezentacji.

  Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

  Organizatorzy Monika Bis i Justyna Krawiec nauczyciele CEZ

  1) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

  2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

  3) Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

  4) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...