37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

,,SKUTECZNIE SZUKAM PRACY”

Darek Gawron

CEZ Stalowa Wola - SZKOŁA TALENTÓW

organizuje w dniu 23 maja 2019 roku godz. 10.00

XV Powiatowy Konkurs

,,SKUTECZNIE SZUKAM PRACY”

Konkursem objęci są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy poprzez:

 • kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • kształcenie umiejętności autoprezentacji,
 • ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,
 • pogłębianie znajomości wymagań współczesnego rynku pracy,
 • pogłębianie znajomości lokalnego rynku pracy.

W bieżącym roku szkolnym konkurs organizowany jest we współpracy z firmami:

W tym roku proponujemy następujące stanowiska:

1. Nauczyciel w szkole podstawowej (kandydat może sobie wybrać przedmiot, którego „chciałby uczyć”)

2. Pracownik nadleśnictwa na stanowisku

 • Referent w dziale Administracyjno-Gospodarczym
 • Kadrowy
 • Pracownik obsługi
 • Leśniczy
 • Podleśniczy
 • Specjalista Służby Leśnej (stanowisko biurowe)
 • Strażnik leśny

3. Sprzedawca w PBS Mrówka.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z panią J. Rydkodym

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy jest zgodny z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr. 13 z 2002r. poz. 125).

2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz tematyki i harmonogramu konkursu.

3. Organizator dostarcza zainteresowanym szkołom Regulamin konkursu.

II. Cele konkursu i założenia organizacyjne

1. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy, poprzez:

 • kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • kształcenie umiejętności autoprezentacji,
 • ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,
 • pogłębianie znajomości wymagań współczesnego rynku pracy,
 • pogłębianie znajomości lokalnego rynku pracy.

2. Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwustopniowy (etap I - szkolny i etap II – międzyszkolny) i jest skierowany wyłącznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.

III. Organizatorzy Konkursu

1. Powiatowy Konkurs Skutecznie Szukam Pracy organizują nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

2. Nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na etapie międzyszkolnym na podstawie zgłoszonych kandydatur ze szkół ponadgimnazjalnych.

3. Konkurs na etapie międzyszkolnym będzie przeprowadzony w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

IV. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego.

2. Do etapu międzyszkolnego konkursu uczestnicy są wybierani w drodze eliminacji szkolnych. Sposób ich przeprowadzenia określa Szkolna Komisja, która wyłoni uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach powiatowych.

V. Organizacja Konkursu

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach, podobnie jak w poprzednich edycjach:

I etap: SZKOLNY

Zainteresowani uczniowie przygotowują dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) w odpowiedzi na symulacyjne ogłoszenie prasowe o poszukiwaniu pracowników na stanowisko w określonej firmie. Należy założyć, że uczniowie są absolwentami szkół, do których aktualnie chodzą, natomiast na rozmowie kwalifikacyjnej powinni być przygotowani na pytania o planowaną ścieżkę edukacyjną, przygotowującą ich do pracy na wybranym stanowisku.

Proszę o dołączenie do dokumentów zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanych przez uczniów pełnoletnich lub rodziców/prawnych opiekunów uczniów niepełnoletnich. Wzór w/w zgody znajduje się w załączniku. Proszę również o to, żeby uczniowie w dokumentach nie pisali prawdziwych adresów zamieszkania oraz daty i miejsca urodzenia.

Powołana w szkole komisja, w której skład mogą wejść np.: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, WOS, pedagog szkolny, doradca zawodowy, dyrektor szkoły, spośród wszystkich chętnych uczniów, na podstawie przygotowanych dokumentów, wyłaniają grupę kandydatów, która zostaje zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku tej rozmowy wybieranych jest trzech najlepszych uczniów na każde z trzech proponowanych stanowisk (można wytypować mniejszą liczbę uczniów). Gdyby okazało się, że do konkursu nie zgłoszą się wszystkie szkoły naszego powiatu, możliwe będzie zakwalifikowanie do II etapu większej liczby uczniów (max. 2 na każde stanowisko).

Po zakończeniu etapu szkolnego należy przesłać dokumenty aplikacyjne zwycięzców w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21 maja 2019 r., do godziny 15.00, a oryginały przekazać organizatorom w dniu konkursu przed jego rozpoczęciem wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Koordynatorem konkursu jest pani mgr inż. Jolanta Rydkodym, tel. kom. 607 396 891, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II etap: MIĘDZYSZKOLNY – 23 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Osoby, które przejdą do II etapu przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez lokalnego pracodawcę, który będzie oceniać kandydata przyznając określoną ilość punktów w skali 0-15. Punkty otrzymają kandydaci także za przygotowane dokumenty aplikacyjne – od 0-5 za CV oraz 0-5 za list motywacyjny. Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów ,,otrzyma” pracę na danym stanowisku, czyli zostanie zwycięzcą konkursu.
W ten sposób wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody w postaci tabletów.

Stanowiska pracy w tej edycji konkursu to:
1. Nauczyciel w szkole podstawowej (kandydat może sobie wybrać przedmiot, którego „chciałby uczyć”)

2. Pracownik nadleśnictwa na stanowisku:
- Referent w dziale Administracyjno-Gospodarczym
- Kadrowy
- Pracownik obsługi
- Leśniczy
- Podleśniczy
- Specjalista Służby Leśnej (to stanowisko biurowe)
- Strażnik leśny

3. Sprzedawca w PBS Mrówka.

 

 

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...