37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Darek Gawron

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim (do CEZ) odbywa się w oparciu o scentralizowany komputerowy system naboru dostępny na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

w którym uczestniczą szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne w Stalowej Woli, z terenu powiatu stalowowolskiego oraz niektórych sąsiednich powiatów. 

Dane absolwenta szkoły podstawowej zostają wprowadzone do systemu:
 

- przez szkołę podstawową do której uczęszcza – szkoła podstawowa zakłada indywidualne konto w systemie (powiat stalowowolski),

Wydrukowany i podpisany Wniosek dostarczyć do PUNKTU NABORU w szkole

- samodzielnie przez absolwenta

Wydrukowany i podpisany Wniosek dostarczyć do PUNKTU NABORU w szkole

- lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Jeżeli uczeń wybiera CEZ jako szkołę pierwszego wyboru, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać w sekretariacie CEZ i wypełnić odręcznie wniosek/podanie lub wygenerować go w systemie. Następnie podpisany przez rodziców i kandydata dostarczyć do PUNKTU NABORU w CEZ.

KOMISJA REKRUTACYJNA wpisze dane kandydata do systemu.

Dokumenty kandydata składane do CEZ:

  1. podanie/wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowany z systemu naboru potwierdzony podpisem rodziców i kandydata,
  2. oryginały świadectwa ukończenia szkołyi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty,
  3. dwie aktualne fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  4. karta zdrowia,
  5. zaświadczenie lekarskiedot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy – skierowanie do lekarza wydaje CEZ),
  6. oświadczenie o wyborze naukireligii, etyki lub obu przedmiotów jednocześnie - druk do pobrania w PUNKCIE NABORU
  7. kandydaci do wszystkich typów szkół dostarczają aktualne orzeczenie / opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PUNKT NABORU - SEKRETARIAT CEZ
 CZYNNY W GODZINACH 8:00-14:30

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 17 maja do 21 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły

Od 25 czerwca do 14 lipca

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o wyniku z egzaminu ósmoklasisty (tylko kandydaci z poza systemu rekrutacji),
zmiana przez kandydata wyboru szkoły

22 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 23 lipca do 30 lipca

Złożenie:

·        potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły,

·        zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

·        orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

·        orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...