37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Nabór elektroniczny

Nabór elektroniczny do CEZ

Darek Gawron

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim (do CEZ) odbywa się w oparciu o scentralizowany komputerowy system naboru dostępny na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

w którym uczestniczą szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne w Stalowej Woli, z terenu powiatu stalowowolskiego oraz niektórych sąsiednich powiatów. 

Dane absolwenta szkoły podstawowej zostają wprowadzone do systemu:

- przez szkołę podstawową do której uczęszcza – szkoła podstawowa zakłada indywidualne konto w systemie (powiat stalowowolski),

- samodzielnie przez absolwenta

- lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Jeżeli uczeń wybiera CEZ jako szkołę pierwszego wyboru, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać w sekretariacie CEZ i wypełnić odręcznie wniosek/podanie lub wygenerować w systemie, dać je do podpisu rodzicom. Następnie należy zgłosić się z podaniem/wnioskiem do PUNKTU NABORU w CEZ. KOMISJA REKRUTACYJNA wpisze dane kandydata do systemu.

Dokumenty kandydata składane do CEZ:

1. podanie/wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowany z systemu naboru potwierdzony podpisem rodzica

2. oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty

3. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) 

4. karta zdrowia 

5. zaświadczenie lekarskie dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy – skierowanie do lekarza wydaje CEZ

6. oświadczenie o wyborze nauki religii, etyki lub obu przedmiotów jednocześnie druk do pobrania w PUNKCIE NABORU

7. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć aktualną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PUNKT NABORU - SEKRETARIAT CEZ

CZYNNY W GODZINACH 7:00-15:00

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...