37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Nabór elektroniczny

Nabór elektroniczny do CEZ

Darek Gawron

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim (do CEZ) odbywa się w oparciu o scentralizowany komputerowy system naboru dostępny na stronie internetowej (https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat), w którym uczestniczą gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w Stalowej Woli, z terenu powiatu stalowowolskiego oraz niektórych sąsiednich powiatów.
Dane absolwenta gimnazjum zostają wprowadzone do systemu:

- przez gimnazjum do którego uczęszcza – gimnazjum zakłada indywidualne konto w systemie (powiat stalowowolski),

- samodzielnie przez absolwenta lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Jeżeli uczeń wybiera CEZ jako szkołę pierwszego wyboru, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać w sekretariacie CEZ i wypełnić odręcznie wniosek/podanie lub wygenerować w systemie, dać je do podpisu rodzicom. Następnie należy zgłosić się z podaniem/wnioskiem do PUNKTU NABORU w CEZ. KOMISJA REKRUTACYJNA wpisze dane kandydata do systemu.

Przynoszenie wniosków/podań o przyjęcie do CEZ w terminie do 11 czerwca 2018 r.

W terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W dniu 29 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 zostaną ogłoszone przez KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Jeżeli kandydat chce zmienić oddział lub szkołę do której został zakwalifikowany może złożyć odwołanie.

W terminie od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w CEZ poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku /podania o przyjęcie do CEZ.

W dniu 9 lipca 2018r. o godzinie 10:00 KOMISJA REKRUTACYJNA podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do CEZ

Dokumenty kandydata składane do CEZ

1. podanie/wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowany z systemu naboru potwierdzony podpisem rodzica

2. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) przynoszone wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

4. karta zdrowia (otrzymana w gimnazjum)

5. zaświadczenie lekarskie dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy – skierowanie do lekarza wydaje CEZ

6. oświadczenie o wyborze nauki religii, etyki lub obu przedmiotów jednocześnie druk do pobrania w PUNKCIE NABORU

7. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć aktualną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PUNKT NABORU - SEKRETARIAT CEZ

CZYNNY W GODZINACH 7:00-15:15

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...