37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Erasmus+

Anna Gadomska

Zakończył się etap rekrutacji do projektu „Praktyka - Doświadczenie - Kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W jej wyniku z grona wielu chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 40 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę uczniów na liście rezerwowej.

Projekt zagranicznych staży będzie realizowany przy współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Universal Mobility Projects Granada. Jest to instytucja, która posiada duże doświadczenie w realizacji wielu projektów i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych w Hiszpanii. 

W terminie od 09.03.2019 do 30.03.2019 swój 3-tygodniowy staż w Hiszpanii odbywać będą uczniowie uczący się w zawodach technik informatyk (4 uczniów), technik organizacji reklamy (6 uczniów), technik usług fryzjerskich (2 uczniów), technik mechanik (2 uczniów), technik mechatronik (3 uczniów), technik elektronik (1 uczeń), technik elektryk (2 uczniów). 

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przez koordynatora projektu.

Wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy oraz życzymy wytrwałości i systematyczności w odpowiednim przygotowaniu się do wyjazdu!

Anna Gadomska

Od 1 września 2018 roku Centrum Edukacji Narodowej realizuje projekt Praktyka - doświadczenie - kariera w ramach programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów.

40 uczniów technikum CEZ odbędzie staż zawodowy za granicą. Uczestnicy projektu będą brać udział w 3-tygodniowych zajęciach praktycznych w hiszpańskich zakładach pracy, znajdujących się na terenie miasta Grenada. Uczestnikami praktycznych szkoleń za graniacą będą uczniowie klas trzecich technikum CEZ, kształcący się w następujących zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Rekrutacja trwa od 3.09 do 28.09.2018. Uczniowie składają formularz zgłoszeniowy wraz z podaniem u koordynatora projektu.

Organizacją przyjmującą będzie Universal Mobility z Hiszpanii.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...