37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Spotkania z wychowawcami klas w dniu 3.04.2017 godz.16.00

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

1

1 zk

Ciba Roman

206

2

1 zo

Bieleń Grzegorz

17W

3

1 zm

Życzyński Stanisław

11W

4

2 1

Gutka Małgorzata

201

5

2 2,6

Butryn Marek

105

6

3 1

Zawisza Mirosław

205

7

3 5,6

Gadomska Anna

212

8

1 ES

Żurecki Marek

106

9

1 F

Matejko Wanda

30W

10

1 I

Domagała Marzena

53W

11

1 IR

Makolus Henryk

209

12

1 K

Rycerz Damian

29W

13

  1 NM

Paruch Lucjan

5W

14

2 F

Wojtala-Lamplugh Renata

103

15

2 I

Surma Barbara

102

16

2 IM

Konopelska Alicja

203

17

2 K

Skoczek Grzegorz

27W

18

2 R

Dul Anna

108

19

2 S

Żurecka Elżbieta

200

20

3 EI

Brud Tomasz

202

21

3 FM

Główka-Syp Barbara

w innym terminie

22

3 K

Budkowska Katarzyna

101

23

3 KN

Bedońska Aneta

211

24

3 R

Tokarczyk Elżbieta

208

25

3 S

Kowalik Marcin

207

26

4 EM

Łoin Jadwiga

111

27

4 FI

Bis Monika

107

28

4 I

Krawiec Justyna

104

29

4 K

Pikula Anna

34W

30

4 R

Wójcik  Aneta

109

31

4 S

Jarosz Agnieszka

100

 

Darek Gawron

dotyczące naboru partnerów do projektu

w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17.


Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs zamknięty nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17.

Do pobrania:

Darek Gawron

Osoby (uczniowie i pracownicy naszej szkoły) chcące utworzyć drużynę pływacką CEZ na Memoriał proszone są o kontakt z p. Piotrem Rochowskim.

Darek Gawron

W dn.24.03.2017 w Stalowej Woli odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej szkół średnich na szczeblu miejskim.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Kamil Nowak-kl 4k oraz Andrzej Olejarz-kl4s

Wśród ok. 30 przedstawicieli stalowowolskich szkół ponadpodstawowych nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze:

Kamil Nowak zajął III miejsce natomiast Andrzej Olejarz zajął II miejsce i awansował jednocześnie do szczebla powiatowego.

Op.Muszyński Witold

Anna Gadomska

Do kolejnego etapu, który odbędzie się 30 marca w Sandomierzu, przechodzą:

1. Marcin Czerwonka - kl. 1 I

2. Jakub Foltarz - kl. 1 I

3. Sebastian Rygielski - kl. 1 IR

Gratulujemy!

2018 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...