37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Zainicjowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich akcja #NieZostawiamCzytelnika mająca na celu m.in. promowanie dostępu do kultury, nauki i edukacji w czasie pandemii cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Zachęcamy Was do śledzenia przygotowywanych przez SBP informacji o spotkaniach autorskich online i innych ciekawych inicjatywach. W spotkaniach z twórcami: pisarzami, blogerami, ale także muzykami czy aktorami można wziąć udział zdalnie. Takie wydarzenia organizują w Interenecie zarówno sami autorzy jak i różne organizacje.

Ponadto: Łukasz Orbitowski i Szczepan Twardoch piszą w sieci wspólną powieść: http://nazarazezarazek.pl/

Kolejne odcinki swoich nowych powieści wrzucają także: Wojciech Chmielarz i Grzegorz Kalinowski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika, dołączając do obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada 23 kwietnia, zaprasza na bezpłatne spotkanie z Justyną Sobolewską, cenioną i znaną krytyczką literacką, dziennikarką i promotorką czytelnictwa, a ponadto autorką "Książki o czytaniu".

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 19.30 na platformie CliickMeeting .
Rejestracja: https://tiny.pl/7xk2k

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/856018111547820/

Darek Gawron

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu:
  695-604-983.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest:
 • 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie.
 3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie
  z przepisami o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Darek Gawron

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Dyrekcji, Nauczycielom,

Pracownikom Szkoły, Rodzicom oraz Uczniom

aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Obfitych Łask i Błogosławieństwa

od Chrystusa Zmartwychwstałego

z radosnym "Alleluja".

Ks. Krzysztof Konopka

Anna Bącal- Dycha

Anna Olszewska

Darek Gawron

"Nie żyje się, nie umiera się na próbę.” – Jan Paweł II

W dniach 9,10 marca 2020 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyły się rekolekcje wielkopostne. Hasłem tegorocznych ćwiczeń duchowych stały się słowa naszego rodaka św. Jana Pawła II ,,Nie żyje się, nie umiera się na próbę.”

Papież Jan Paweł II zawsze stawał w obronie ludzkiego życia. Wielokrotnie podkreślał, że każdy człowiek bez względu na to kim jest, co posiada, w jakiej części świata żyje zasługuje na szacunek i ma w oczach Boga „nieskończoną wartość”. Człowiek jest obdarzony przez Boga wielką godnością – godnością dziecka Bożego. Życie człowieka jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Stąd też nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do ingerencji w istnienie człowieka. Jan Paweł II wzywa nas, abyśmy stali na straży ludzkiego życia i godności człowieka. Obrona życia poczętego jest zadaniem i odpowiedzialnością wszystkich ludzi, nie tylko wierzących.

Naprawdę żyje się tylko raz - Bóg podarował nam tylko jedno życie i musimy umieć je wykorzystać. I jak wykorzystać ten wielki, mały dar? Nasze życie powinno być przepełnione miłością, dlatego jeśli człowiek chce żyć i kochać „nie na próbę”, musi podjąć trud, musi pielęgnować i walczyć o miłość w swoim życiu, o miłość bliźnich i Boga. Trzeba pamiętać, że jeśli chce się sprostać temu zadaniu potrzebujemy pomocy Jezusa Chrystusa, ponieważ to On jest drogą, prawdą i życiem.

W pierwszym dniu rekolekcji został wyemitowany film produkcji amerykańskiej z 2011 roku w reżyserii Andrew Erwina i Jona Erwina pt. ,, Każde życie jest cudem”.(org. October Baby). Wprowadzenie do filmu przedłożył ks. Krzysztof Konopka. Film został zainspirowany życiem Gianny Jessen, dotyka problemu syndromu poaborcyjnego . Pomaga zrozumieć tych z nas, którzy borykają się z problemami przebaczenia, braku poczucia bezpieczeństwa, myślami samobójczymi, którzy wciąż poszukują swojej własnej tożsamości, nie mając wewnętrznego spokoju ani radości.

W drugim dniu uroczysta Eucharystia zakończyła czas zmagań o wolność dzieci Bożych. Pomagał nam w tym niełatwym zadaniu ksiądz Rekolekcjonista Paweł Filipiak specjalizujący się w dziedzinie bioetyki oraz ojciec duchowny ksiądz Krzysztof Konopka. Zgromadzona na Mszy św. młodzież usłyszała, że właśnie w Eucharystii Jezus włącza człowieka w życie Trójcy Świętej. Wszyscy modlili się, aby Chrystus obdarzał ich swoją najcudowniejszą miłością, która leczy wszelkie zranienia. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Piękny czas, który ubogacił każdego kto nie bał się podjąć wysiłku otwarcia serca na działanie łaski Bożej i na słowa ks. Paweł Filipiak skierowane do młodzieży, który nawoływał do tego by zadbali o swoją młodość, ponieważ jest ona okresem bardzo ważnym w rozwoju każdego człowieka. Jest to czas gdy młody człowiek dojrzewa, poszukuje prawdy, miłości, podejmuje pierwsze ważne decyzje, wyzwania, usamodzielnia się. W młodości człowiek wchodzi w okres bardziej świadomego patrzenia na świat, podejścia do życia. Nie można wychodzić z założenia, że w młodości człowiek będzie próbować wszystkiego, czego tylko zapragnie. Myśląc, że gdy natknie się na zło, będzie mógł je wymazać, a sprawami ważnymi zajmie się później. Często „później” okazuje się za późno. Pewne sprawy na zawsze zostaną wpisane w życiorys człowieka. Przeżyć dobrze życie to szukać prawdy, głęboko pragnąć odnaleźć odpowiedzi na pytania, które dotyczą nas samych. To właśnie w okresie młodości można podjąć działanie by odkrywać, by szukać, by żyć. Żyć nie na próbę, lecz w pełni, to żyć świadomie, a nie bezmyślnie, głupio, pusto, żyć tak jakby jutro miało już nie nadejść, żyć tak, by nie bać się śmierci. Należy swoje życie zawierzyć Bogu. Nie oznacza to zwolnienia się z odpowiedzialności za nie i z troski o to, co jest dla tego życia niezbędne. To oznacza natomiast, że głównym konstruktorem naszego życia jest Bóg, a nie my sami.

Te rekolekcje dały nam siłę, by zajrzeć i zrewidować stan naszych dusz, zatrzymać się na chwilkę w pędzącym świecie. Dziękujemy za ten czas wszystkim, którzy pomogli go zorganizować i mogli być razem z nami .

Dziękujemy za liczne uczestnictwo w rekolekcjach i zaangażowanie.

Chcemy też poinformować, że spotkanie z Panem Jakubem Bałtroszewiczem Prezesem Fundacji „Jeden z Nas”, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” i prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i projekcja filmu: „Nieplanowane” zostało przełożone na dalszy termin.

Ks. Krzysztof Konopka
Anna Bącal- Dycha
Anna Olszewska

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...