Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

e maturalny e zawodowy

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Od 29 lutego do 1 marca 2024 roku w auli szkolnej CEZ odbyły się rekolekcje wielkopostne pt. „Wiara – tylko dla prawdziwie odważnych”, prowadzone przez księdza Sylwester Szwajcę CSMA, proboszcza Parafii p.w. Trójcy  Przenajświętszej w Stalowej Woli. 

W Wielkim Poście potrzeba stanąć w prawdzie o naszym chrześcijańskim życiu, zapytać, gdzie doszliśmy w realizacji naszego chrześcijańskiego powołania. Rekolekcje ze swej istoty mają służyć rewizji i odnowie naszego życia, w tym rewizji i odnowie naszej wiary. Dlatego przedmiotem naszych rozważań stały się zagadnienia wiary.

W pierwszym dniu duchowych ćwiczeń został zaprezentowany program przygotowany przez uczniów i katechetów. Miał on na celu w sposób przystępny odpowiedzieć na pytania: co to znaczy wierzyć w Boga, kim jest człowiek w świetle wiary, kim jest dla nas Jezus oraz co powoduje, że wiara w Boga słabnie, jakie są zagrożenia wiary we współczesnym świecie?

Treści przekazywane przez uczniów były przeplatane religijnymi piosenkami wspieranymi filmikami ewangelizacyjnymi, prezentacjami oraz wymownymi slajdami. Aby uczniowie lepiej mogli zgłębić tę tematykę, i aby ta odpowiedź na zadane pytania stała się łatwiejsza, uczniowie wzięli udział w projekcji filmu o wymownym tytule: ,,Moja miłość”, w którym ukazana została prawdziwa i niezwykła historia Rachel Joy Scott, uczennicy Columbine High School w amerykańskim Kolorado i pierwszej ofiary strzelaniny z 20 kwietnia 1999 roku. Film powstał w oparciu o historię Rachel, a także odnalezionych po śmierci pamiętników dziewczyny, będących niezwykłym świadectwem wiary, tęsknoty za Bogiem, religijnych poszukiwań i nastoletnich rozterek. To poruszająca opowieść o dziewczynie, która za swoje przekonania religijne oddała życie.

Zainspirowani filmem „Moja miłość” i stawianymi po jego obejrzeniu pytaniami, zrobiliśmy rachunek sumienia i zastanawialiśmy się, jaka jest naprawdę nasza wiara, czy jesteśmy katolikami tylko z nazwy, czy rzeczywiście na co dzień mamy odwagę przyznać się do Jezusa i postępować według Jego wskazań.

W drugim dniu, zostały zaprezentowane świadectwa autentycznych nawróceń ludzi, którzy doświadczyli Boga i u których nastąpiło przejście od życia egoistycznego, frywolnego i bez zasad, do nowego, odważnego życia w prawdzie, w którego centrum znajduje się Jezus Chrystus. Jesteśmy powołani do tego, aby być świadkami Chrystusa wobec współczesnych ludzi. Nasza przyszłość zależy od tego świadectwa, jakie dajemy teraz.

Ostatniego dnia rekolekcji odbyła się Msza święta poprzedzona konferencją. Ksiądz Sylwester mówił o tym, abyśmy w wolności podjęlidecyzję opowiedzenia się za Jezusem i podążali przez życie w wyznaczonym przez Niego kierunku: abyśmy nie lękali się przyznać do swego Pana wobec ludzi, byśmy dochowali wierności Chrystusowi - Jego Krzyżowi i Ewangelii. Żebyśmy zawsze trwali przy Bogu, odważnie bronili najwyższych wartości, a własnym wysiłkiem rozwijali swoją wiarę i w jej świetle układali swe życie. Wszyscy chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz indywidualnie porozmawiać z księdzem rekolekcjonistą.

Organizatorzy kierują słowa wdzięczności dla młodzieży za zaangażowanie w przygotowaniu tematycznego programu na temat wiary, oprawy muzycznej i posługi liturgicznej. Oby ten piękny czas, który ubogacił każdego, kto nie bał się podjąć wysiłku otwarcia serca na działanie łaski Bożej, umocnił naszą wiarę na trudną codzienność.

Dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w przebiegu rekolekcji - serdecznie dziękujemy!

Anna Siembida

Mirosław Juśkiewicz

Anna Olszewska

Piotr Żak

Grzegorz Cygan

Współpracujemy z: